Welkom bij de vrolijke vriendjes voor mensen met autisme

Over deze website

Deze website is niet gezellig voor mensen zonder autisme, wij zijn ons daarvan bewust. Wij hebben echter voor een prikkelarme site gekozen, zonder dat je moet schakelen tussen pagina's in om te weten te komen wie wij zijn en wat wij doen. Geen foto's, geen afleidingen. Onze site is autismevriendelijk, precies het kenmerk waar wij voor staan !!


Wie zijn wij ?De Vrolijke Vriendjes is een zorgverlenende instelling, gekenmerkt door kleinschaligheid, welke begeleiding voor kinderen met autisme biedt in de regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda.
Daarnaast zijn wij na vele verzoeken senioren gaan begeleiden. Het bleek dat er in de reguliere zorgverlening te weinig zorg op maat verschaft kon worden. Voor meer informatie kijkt u onder het kopje begeleiding voor senioren/ouderenzorg.

De Vrolijke Vriendjes richt zich op kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, zowel groepsbegeleiding als individuele begeleiding is mogelijk.

Wij werken volgens de methode "geef me de 5" van Colette de Bruin, waar de kern ligt in structuur en duidelijkheid, wat een veilig gevoel geeft aan het kind en hebben onze kennis vergaard bij Autisme Centraal (Peter Vermeulen).

De Vrolijke Vriendjes richt zich met haar begeleiding op de volgende drie speerpunten in het menselijk functioneren:

-het functioneren in de primaire leefsituatie, gericht op de gezinssituatie;
-het functioneren in de sociale omgeving, gericht op vrienden, school en werk;
-het functioneren als lid van de samenleving, gericht op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De hulp van De Vrolijke Vriendjes is er op gericht om de zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden of te compenseren. Dat doen we door de problematiek binnen het gezin goed in kaart te brengen door observaties en analyses.
Aan de hand daarvan maken we, in samenspraak met de ouders, een zorgleefplan. Indien nodig kunnen we ook doorverwijzen naar andere instanties.
Onze begeleiding willen we zo persoonlijke mogelijk maken door middel van huisbezoeken. Tijdens een huisbezoek besteden wij onder meer aandacht aan de overige leden van het gezin en reiken we handvatten aan voor de problemen van alle dag

Onze doelstelling is voornamelijk de kinderen een prettige tijd te bezorgen, waarbij we zeker zullen werken aan sociaal maatschappelijke problematiek en het bevorderen van de zelfredzaamheid door middel van de Socrautische methode.

Bij de Vrolijke Vriendjes staat u als klant centraal. U als klant bepaalt zelf hoeveel en wat voor hulp u nodig heeft, natuurlijk adviseren wij u daarbij graag. We gaan uit van de mogelijkheden en de vraag van u als klant en spelen hierop in.Wat kunnen wij U bieden ?
- De training "ik ben speciaal"

Het programma "Ik ben speciaal" is een psycho-educatie programma voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Tijdens de training wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wat autisme inhoudt en wat de eigen mogelijkheden en beperkingen zijn.


De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Ik ben uniek, over uiterlijke en innerlijke kenmerken van mensen en mijzelf
 • Het lichaam, over buitenkant, binnenkant en hersenen van mensen en mijzelf.
 • Anderszijn, over ziekte en handicap bij mensen en mijzelf.
 • Autisme, over kenmerken, oorzaak en verschillen in het algemeen en bij mijzelf.
 • Dit ben ik, over mezelf, waar ben ik goed in waar ben ik minder goed in.


- Begeleiding

Begeleiding bestaat onder andere uit begeleiding in het dagelijks leven en begeleiding bij het invullen van de vrije tijd.

Begeleiding in het dagelijks leven kan zich onder andere richten op het aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden en het oefenen van reeds aangeleerde vaardigheden. Het doel is uitbreiding van de mogelijkheden, vaardigheden en het daarmee vergroten van de zelfstandigheid van u, uw kind of familielid en verbetering van de situatie en het gedrag. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld:


 • het oefenen van sociale vaardigheden
 • huiswerk begeleiding
 • het oefenen met naar de winkel te gaan
 • het oefenen om te koken
 • het oefenen met geld omgaan
 • het oefenen in aanbrengen en hanteren van dagstructuur
 • het oefenen van problemen oplossen
 • het oefenen spelen, het leren samen spelen
 • het oefenen van verkeersinzicht
 • het oefenen om afspraken te maken
 • het oefenen van het maken van een planning
 • het oefenen van het onderhouden van de woning
 • het oefenen in het maken van keuzes
 • het voeren van gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis

Deze begeleiding hoeft zich niet alleen te richten op de behoefte van uw kind, maar kan zich ook richten op de behoefte van u als ouder en op andere gezinsleden. Hierbij valt te denken aan het uitbreiden van de opvoedingsvaardigheden, zodat u als ouder beter kan aansluiten bij de problematiek van uw kind. Hulpmiddelen hierbij zijn individuele gesprekken, gezamenlijke activiteiten, observaties, video-interactie en feedback.

Bij begeleiding bij het invullen van de vrije tijd gaat het om ontspanning en plezier. Er even tussenuit en lekker bezig zijn. Het kan hier onder andere gaan om samen een activiteit ondernemen, zoals:

 • sporten
 • bioscoop bezoeken
 • dagje weg naar bijvoorbeeld een pretpark
 • fietsen
 • of andere vrijetijdsactiviteiten, die u, uw kind of uw familielid graag onderneemt
 • het voeren van gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis

Enerzijds biedt de begeleiding bij het invullen van vrije tijd een fijne tijd voor u, uw kind of familielid en anderzijds is de begeleiding bedoeld voor ontlasting van u als ouder of opvoeder. Het kan voor u incidenteel of structureel ruimte scheppen om tijd voor uzelf of uw andere familieleden te nemen, een moment om op adem te komen en weer op te laden. Hiermee kan de draaglast voor u worden verminderd.


- Mogelijkheid voor naschoolse opvang of dagdelen.

- Speciale jongerenavonden voor jongvolwassenen van 16 t/m 20 jaar.
Hier kunnen de jongvolwassenen oefenen in sociale vaardigheden onder het genot van leuke activiteiten. Verder is het een basis tot het vergroten van de sociale contacten.

- Ouderbegeleiding.

- Opleiding voor autismegeleidehonden

- logeeropvang


Wilt u graag meer informatie, scroll dan nog een klein beetje naar beneden voor onze contactgegevens.